Behandelingen


Afwijkend mondgedrag

Hieronder verstaan we onder andere mondademen, duimzuigen en tongpersen (foutief slikken). Aangezien dit kan resulteren in een spraakstoornis, is het aangewezen om deze problemen vroegtijdig te behandelen. De behandeling van afwijkend mondgedrag gebeurt vaak in overleg met een orthodontist wanneer er sprake is van een gebitsafwijking.


Articulatieproblemen

Het betreft hier problemen waarbij spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken worden.


Leesproblemen

Kinderen met leesproblemen ondervinden voornamelijk moeilijkheden met het omzetten van schrijftaal naar gesproken taal (bv. dyslexie).


Rekenproblemen

Bij rekenproblemen is er sprake van een achterstand voor specifieke rekenvaardigheden (bv. dyscalculie).


Spellingsproblemen

Wanneer het omzetten van gesproken taal naar schrijftaal moeilijk verloopt, spreken we van een spellingsprobleem (bv. dysorthografie).


Taalontwikkelingsproblemen

Bij een aantal kinderen kent de taalontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Logopedisten spreken dan over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik. Indien de taal zich niet normaal ontwikkelt ten gevolge van een verstandelijke handicap, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis.

Copyright @ All Rights Reserved